Vi arbetar mot våra globala mål

Vår verksamhet strävar efter att bidra och uppfylla de globala mål som FN har bestämt ska bli verklighet till 2030. Några av målen som vi jobbar aktivt med finner ni nedan.

Mål 7: Rolemods produkter bidrar till hållbar energi för alla genom att prata
om elektrifieringen av transportfordon.

Mål 9: Rolemod ska också främja hållbar industri, innovationer och
infrastruktur genom att ta fram nya produkter med Agenda 2030 i åtanke och
undvika transporter av produkterna med hög CO2 utsläptt (tågfrakt framför båt
eller flyg). Öka tillgången till informations- och kommunikationsteknik för
alla (Internet, Amazon)

Mål 11: Minska städernas miljöpåverkan genom att erbjuda tillbehör till
elfordon.

Mål 12: Hållbar konsumption och produktion. Rolemods tillbehör har en
lång livstid. Vi återanvänder också emballage i den mån det är möjlighet för att säkerställa en god leverans till våra kunder.

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap. Rolemods produkter finnas
tillgängligt på den globala plattformen Amazon. Vi samarbetar även med leverantörer globalt.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 här: Globala målen